Logowanie

Cele

  1. Wspieranie działalności Zgromadzenie Księży Najświętszego. Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska, w zakresie kultu religijnego;
  2. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez różnego rodzaju formy przepowiadania Ewangelii, z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu jak radio, tv, portale internetowe, strony www i blogi.
  3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  5. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wspieranie misjonarzy i misji prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa.

image
...

...

...

...

KONTAKT

Fundacja Profeto.pl
Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji

Adres siedziby: ul. Łowicka 46, 02-531 Warszawa

KRS 0000494148 :: NIP 6551971642 :: REGON 260743277

Adres oddziału/korespondencyjny: 32-422 Stadniki 81
e-mail: fundacja(at)profeto.pl
tel.: 12 362 66 24

rachunek bankowy Fundacji
16 1600 1013 1849 4439 8000 0001