Rejestracja »
Przejdź do portalu

Cele

Cele Fundacji są następujące:

1. Wspieranie działalności Zgromadzenie Księży Najświętszego. Serca Jezusowego (Księża Sercanie), Prowincja Polska, w zakresie kultu religijnego;
2. Samodzielna działalność w zakresie kultu religijnego, w szczególności poprzez różnego rodzaju formy przepowiadania Ewangelii, z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu jak radio, tv, portale internetowe, strony www i blogi.

3. Działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
4. Działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
5. Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wspieranie misjonarzy i misji prowadzonych przez Zgromadzenie Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Copyright © Fundacja Profeto.pl - Sercański Sekretariat na rzecz Nowej Ewangelizacji 2014
Wszelkie prawa zastrzeżone